ТОП:
Украинская власть уничтожает социальную службу. На очереди — образование?

Ломать — не строить! Эта поговорка вспоминается, когда наблюдаешь телодвижения новой власти по жесткой финансовой экономии во имя «святой» цели — получения международных займов.

Но каким-то «странным» образом правительство пытается экономить на «сирых и убогих», на низкооплачиваемых и безответных, а сама экономия выходит «копеечной». Интересы олигархов и просто дельцов, загребающих огромные деньги на выводе капиталов за рубеж и дерибане бюджетных средств на госзакупках, «странным» образом не страдают. А главное, в ходе такой «копеечной» экономии разрушаются государственные структуры, выполняющие важнейшие социальные функции, обеспечивая, без преувеличения, будущее страны и общества.

Только так можно оценить вынашиваемые во властных коридорах планы по резкому сокращению численности социальной службы по делам семьи, детей и молодежи, что приведет к ее фактическому разрушению и, как результат, к крайне негативным последствиям. А если к этому добавить кардинальные ограничения в сфере образования и культуры, то картина получается очень мрачной…

Недавно в социальных сетях было размещено обращение инициативной группы социальных работников к Кабмину Украины относительно планов по сокращению так называемых специалистов по социальной работе (ССР), или в украинском варианте — фахівців соціальної роботи (ФСР). Речь идет об увольнении в целом по стране примерно 12 тысяч ФСР. Напомним, что недавно правительство Яценюка объявило о планах по сокращению 24 тысяч госслужащих, и складывается впечатление, что сокращение работников соцслужбы позволит выполнить «план по валу» сразу наполовину. Правда, ФСР являются не госслужащими, а обычными бюджетниками, выполняющими грязную, неблагодарную, крайне низкооплачиваемую, но очень важную для общества работу.

Глас вопиющего

Обращение приводим на языке оригинала с некоторыми правками, не изменяющими суть.

«Міністерство фінансів України запропонувало уряду рішення про скорочення 12 тисяч фахівців соціальної роботи (проект від 6 березня 2014 № 31-07340-14-5/4958 Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149»).

У разі прийняття Урядом України цього рішення необхідні і гарантовані державою послуги не отримають:

– 358,3 тис. українських сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та в яких виховується 588,1 тис. дітей;

– 141 тис. сімей, які на даний час перебувають під соціальним супроводом вищезазначених фахівців з соціальної роботи;

– 4199 прийомних сімей, де виховуються 7579 дітей, 881 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 5890 дітей, 63 тисячі дітей, які виховуються під опікою.

В умовах складної економічної ситуації в Україні, військової агресії з боку іншої держави важливим, як ніколи, є збереження прав і свобод людини, забезпечення соціальної стабільності. Особливої уваги потребують вразливі групи населення, такі як діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, сім’ї в складних життєвих обставинах, інші категорії якими опікується система соціального захисту населення, а зараз і сім’ї вимушених переселенців.

Найдієвішим механізмом, як показує практика і досвід європейських країн з забезпечення вирішення проблемних питань громадян і координації дій з надання послуг всіх систем соціальної сфери відповідно до потреб населення, є наявність в громаді посадової особи, яка забезпечує доступність, адресність та своєчасність допомоги людині, що опинилась у складній життєвій ситуації.

Починаючи з липня 2012 року в Україні розпочато введення посад фахівців з соціальної роботи, результати діяльності фахівців в громадах за відносно невеликий період часу вже довели ефективність такого рішення. Так, у 22 рази зросла кількість дітей, які не потрапили до інтернатних закладів; у 5 разів – кількість дітей повернутих до біологічних родин; у 7 разів – вирішення житлово-побутових проблем сімей, тощо.

Вважаємо, що плани Уряду щодо економії бюджетних коштів за рахунок скорочення фахівців з соціальної роботи призведуть до соціальної нестабільності, недотримання соціальних гарантій та порушення прав громадян. Найбільш соціально незахищені верстви населення залишаться без якісної, адресної підтримки, що в перспективі призведе до падіння рівня життя, збільшення безробіття, криміналізації, зростання конфліктності у суспільстві.

Крім втрат бюджету на подолання негативних наслідків, слід взяти до уваги витрати бюджетних коштів на вихідну допомогу мінімум у розмірі середнього місячного заробітку на кожного скороченого фахівця. Це без врахування виплат по безробіттю і утримання у центрі зайнятості, затрачених бюджетних коштів на підготовку фахівців та облаштування робочих місць.

Отже, така дуже сумнівна економія погіршить соціальну ситуацію та відкине систему соціального захисту населення на роки назад.

У зв’язку, з цим просимо не допустити скорочення фахівців з соціальної роботи в громадах, зберегти систему соціального захисту населення, розробити заходи щодо забезпечення неухильного дотримання прав і свобод людини, визначених Конституцією України.»

Коротко о главном

Приведенное обращение изобилует «канцеляритом», цифрами и специфическими терминами, а потому не дает возможность непосвященным понять, почему резкое сокращение штата соцслужбы чревато тяжелыми последствиями для общества. Поясним более популярно.

Социальная служба по делам семьи, детей и молодежи занимается, прежде всего, детьми — сиротами, детьми из неблагополучных семей и семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах (СЖО), а также находящимися в детских домах семейного типа. Права именно этих детей нарушаются чаще всего. Они часто подвергаются насилию, включая сексуальное. Есть шокирующие случаи, когда дело шло к суицидам 8-летних детей, и только вмешательство социальных работников, своевременно выявивших такие случаи, спасло им жизнь. Часто именно соцработники являются теми единственными людьми, которым, как говорится, «это надо»: они выявляют неблагополучные семьи, поднимают на ноги медиков и милицию, которым «это не надо». В подобных случаях родители лишаются родительских прав, а дети — отдаются в детские дома. Но чтобы это проделать, нужно выполнить сложнейшие процедуры с участием многих инстанций — милиции, прокуратуры, органов социального обеспечения и здравоохранения. Очевидно, что ведущие асоциальный образ жизни, часто страдающие от алкоголизма или употребляющие наркотики «родители» всем этим заниматься не желают, и делом занимаются социальные работники, вынужденные целыми отделами в течение многих месяцев преодолевать бюрократические преграды, чтобы спасти ребенку жизнь и гарантировать ему хоть какую-то жизненную перспективу.

Но если ребенок из семьи не изымается, то социальная служба сопровождает такую «ячейку общества», выявляет факты насилия в семье, подключает в таких случаях правоохранителей, которым часто, повторим, «оно не надо». С родителями проводится непрерывная работа. Пострадавшим от насилия детям специалисты обеспечивают специальную психологическую коррекцию.

А еще есть родители, часто одинокие мамаши, с так называемой задержкой психического развития (ЗПР), проще говоря, умственно отсталые, что не мешает им рожать детей. Именно соцслужба выявляет, часто с большим трудом, подобные «семьи», сопровождает их, учит такую «мамашу», как правильно ухаживать за ребенком, как его обучать элементарным, но крайне необходимым вещам. В противном случае, общество пополнится еще одним индивидом с ЗПР, которого придется содержать.

Бывает, что нерадивые родители вообще не регистрируют появление на свет детей, а значит, их можно сдавать и/или продавать в рабство или, пардон за цинизм, «на запчасти», то есть на органы. Этих детей никто не хватится, поскольку официально они «не существуют в природе». Именно социальной службе приходится таких детей выявлять, привлекать правоохранителей, принуждать к оформлению документов. Имеют место также факты, когда выявляются дети школьного возраста, которые не учатся, а «родителям» на это наплевать. Соцслужбе приходится устраивать таких детей в школу, но далеко не все школы готовы подобных детей брать, и соцслужба поднимает на ноги всех вплоть до администрации президента, чтобы ребенка устроили на учебу.

Часто в неблагополучных семьях дети существуют для того, чтобы получать детское пособие, которое нигде не работающие горе-родители используют на свои потребности, включая алкоголь и наркотики. Ситуация обостряется, когда вмешиваются органы собеса, которые в случаях, если «детские» деньги используются не на детей, могут прекратить выплаты вообще, и тогда семья остается без средств к существованию. Неработающих, утративших документы, ведущих асоциальный образ жизни родителей необходимо выявлять, «водить за ручку», чтобы они оформили удостоверяющие личность документы, устраивались на работу и содержали детей. В детских домах семейного типа тоже часто бывают нарушения прав детей, которые нужно выявлять и устранять. Усыновление детей также требует обучения будущих родителей и дальнейшего сопровождения. А еще есть достигшие совершеннолетия сироты: окончив интернаты, они лишаются опеки государства, оказываясь без работы и жилья, и им нужно оказать содействие.

В последнее время работы существенно прибавилось в связи с появлением потока беженцев из Крыма, среди которых много детей. Специалисты соцслужбы дежурят на майдане, в Украинском доме, на вокзале, принимая беженцев и оказывая им посильную первую помощь.

Всем этим и многим другим занимается социальная служба по делам семьи, детей и молодежи, количество же «клиентов» которой, как показано выше, в масштабах страны доходит до полумиллиона только тех, которые выявлены.

Чтобы было совсем понятно, поясним. Это грязная, неблагодарная, сопряженная с риском для жизни и здоровья сотрудников службы работа на «социальном дне» с люмпенизированным элементом, алкоголиками, наркоманами, «откинувшимися с зоны» осужденными, часто больными СПИДом, туберкулезом, болезнью Боткина и прочими заболеваниями. Работают в соцслужбе преимущественно женщины, имеющие детей, которые и составляют основу штата ФСР.

Наконец, платят за такую работу сущие копейки: на данный момент — это, в среднем, 1500 гривен «чистыми» на руки.

И вот на них, на этих 12 тысячах «фэсээров», новая «демократическая» власть решила сэкономить! Сколь «значительна» будет сия «экономия», может оценить каждый при помощи элементарных арифметических действий. Тяжелые социальные последствия, к которым приведет фактическое уничтожение соцслужбы по делам семьи, детей и молодежи, также можно оценить, исходя из вышесказанного…

Весенний приступ неадекватного максимализма

Нельзя сказать, что идея фактического уничтожения соцслужбы пользуется во власти полной поддержкой. Есть информация, что министр социальной политики Людмила Денисова выступает категорически против этого. А вот вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман якобы не понимает, зачем эта служба нужна, что явно не украшает бывшего мэра Винницы.

Кроме неуемного стремления «сэкономить на спичках», подобному неадекватному решению есть и чисто политическое объяснение. Работников социальной службы обвиняют в том, что они были наняты работать «бюджетными агитаторами Януковича». Наиболее красноречиво эти обвинения сформулированы в распространенном в социальных сетях заявлении, якобы принадлежащем народному депутату из фракции «Батьківщина» Александру Бригинцу. Текст приводим на языке оригинала.

«Олександр Бригинець

Пропоную скасувати посади «бюджетних агітаторів» Януковича.

У 2012 році Янукович за рахунок бюджетних коштів придумав псевдороботу для 15 тис. людей, які допомагали на виборах Партії регіонів. Відтак, у Центрах соцслужб були введені додаткові штатні одиниці, функції яких по суті є дубляжем функцій інших держустанов — служб у справах дітей, працівників паспортних столів, центрів зайнятості, органів соцзахисту населення і т.д.

Працівники цих Центрів надають виключно консультативну допомогу, тому прошу не плутати їх з тими соцпрацівниками, які доглядають хворих і прибирають будинки літнім людям. Третя частина цих працівників отримали статус держслужбовців. Щомісячна ставка цих працівників складає близько двох мінімумів. Для розуміння, приблизно в стільки ж державі обходиться утримання робочого місця соцпрацівника та обслуговуючого його персоналу (охорона, прибирання, водій, секретар, ремонт техніки).

Враховуючи економічний стан країни, я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням надати доручення відповідним службам вжити відповідних заходів направлених на скасування вищевказаних посад, які бездіяльно «проїдають» бюджет країни. Зекономлені кошти я пропоную направити на поновлення виплат в повному обсязі за народження другої і третьої дитини.

Нагадаю, згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України від 08.06.12 № 344 Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та змін, внесених до Державного бюджету 2012 р., в Центрах соціальних служб були введені додаткові штатні одиниці, які вже тоді отримали назви «бюджетних агітаторів» Януковича».

К сожалению, попытки получить комментарий по сути этого заявления непосредственно от нардепа Бригинца успехом не увенчались. Он не откликнулся на телефонный звонок, смс-сообщение и электронную почту. Прокомментируем заявление самостоятельно, максимально объективно, исходя из имеющихся фактов.

Мнение о том, что соцслужба дублирует другие инстанции, вызывает смех у любого, кто имел дело с всеми этими паспортными столами, службами занятости, собесами. Там и социализированному человеку сложно что-либо решить. Что тогда говорить об асоциальных элементах, сиротах, детях из неблагополучных семей!

Депутат Бригинец явно путает социальную службу по делам семьи, детей и молодежи с другими службами, занимающимися опекой над престарелыми, инвалидами и так далее. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Но это оставим на совести депутата…

Ставка в размере «двух минимумов» — это аж 2400 гривен, что само по себе — копейки, особенно в Киеве. Но дело в том, что это сума с начислениями на фонд зарплаты и прочими налогами, а «чистыми» выходит где-то 1500 грн.

Утверждение о больших расходах на содержание рабочих мест, охрану, водителей, ремонт некоей техники и даже секретарей свидетельствует о незнании реалий. Например, в столичных районных соцслужбах уже давно нет ни водителей, ни транспорта, который надо водить. В сельской местности в качестве «транспорта» используется велосипед. Количество работников в регионах иногда приходится увеличивать, перебрасывая штатные единицы из городов, чтобы обеспечить «покрытие» больших территорий пешком или на велосипеде. Охраны тоже нет: дамы, работающие в службе, трясутся за свою жизнь, когда к ним приходит уголовного вида «клиентура», а милиция на помощь обычно не торопится. Канцтовары, бумагу, картриджи для принтеров приходится закупать за свои деньги, скидываясь всей «конторой». Обеспеченность рабочими местами и компьютерами в столице составляет 1 место на 3-4 работников. Из-за нехватки места специалистов часто, особенно в регионах, размещают на других площадках — в библиотеках, поликлиниках, органах власти, детских клубах.

Заявление о том, что ФСР получили статус госслужащих со всеми вытекающими льготами, абсолютно не соответствует действительности. В соцслужбе на местах вообще нет госслужащих. Лишь очень ограниченное число сотрудников не из числа ФСР имеют статус «приравненных к госслужащим», но это практически ничего не дает в плане льгот, а зарплата — те же «копейки».

Заявления о «бездеятельном проедании бюджета» также оставим на совести народного депутата Бригинца.

Действительно, штат ФСР начал формироваться летом 2012 года, аккурат перед последними парламентскими выборами. В связи с этим действительно ходили слухи, что таким образом режим Януковича набирает «штатных агитаторов за бюджетный кошт». В то же время, нет фактов того, что ФСР агитировали за режим Януковича. Да они и не могли этого делать, поскольку во время избирательной кампании штат ФСР только начал формироваться и был сформирован уже после выборов! До повторных выборов Януковича в 2015 году по известным причинам дело не дошло.

Часто высказываемое мнение о том, что соцслужба, дескать, до того «как-то работала и без ФСР», является дилетантским: не работала! Незадолго до формирования штата ФСР власть Януковича в страстном желании «сэкономить на спичках», как и нынешняя власть, упразднила предшественников ФСР — привлеченных специалистов, работавших по индивидуальным контрактам. Оставшиеся немногочисленные штатные единицы справиться с огромным объемом работ просто не могли физически, поэтому «отыграли назад», введя штат ФСР. Возможно, режим Януковича хотел использовать соцработников агитаторами, но реально, повторим, сколько-нибудь массовые факты отсутствуют. Если во время выборов их насильно и привлекали в качестве массовки, как это делают в Украине все власти по отношению к бюджетникам, то точно так же привлекали медиков, учителей, коммунальщиков, а потому можно уволить с работы хоть половину страны.

В то же время на формирование штата ФСР была потрачена уйма государственных средств, а также сил и времени кадровых работников соцслужбы. Набирались люди с юридическим, психологическим, педагогическим полным высшим образованием. Всех их приходилось длительное время обучать. Но эта работа, повторим, грязная,  тяжелая, неблагодарная и низкооплачиваемая, поэтому многие, поработав недолго, уходили, и приходилось набирать следующих и снова их обучать. Вся эта канитель длилась около года, и только к середине 2013 года штат ФСР начал работать нормально. Большую помощь оказали зарубежные партнеры, проводившие тренинги, в чем особо отличились польские специалисты, сумевшие приспособить к нашим условиям американские программы. По мнению специалистов, в нынешнем виде соцслужба по делам семьи, детей и молодежи, наконец, стала нормально работать и в некоторой мере даже приближаться лучшим зарубежным аналогам, хотя проблем все еще хватает.

Уничтожить то, что создавалось с таким трудом, фактически на энтузиазме лучших специалистов отрасли, вместо того, чтобы, наоборот, развивать и совершенствовать уже созданное, есть верх преступной глупости, которая приведет к тяжелым последствиям для судеб многих тысяч сирот и детей из неблагополучных семей.

Судьба самих работников, которых хотят сократить, тоже очень печальна. В нынешних условиях очень многие из них не смогут трудоустроиться. В сельской местности это было вообще едва ли не единственной возможностью работать. Согласно последним распоряжениям правительства прием на пустующие вакансии в бюджетном секторе заморожен, а сами эти вакансии аннулируются. Разговоры о занятии малым бизнесом оставим для тех, кто им никогда не занимался. Отметим лишь, что шансов почти никаких, особенно в свете реализации мер правительства Яценюка и МВФ по жесточайшей экономии, что неизбежно ведет к падению экономики. У тех немногих, кто сохранит работу с соцслужбе, перспективы тоже мрачные: с апреля 2014 года они будут получать практически минимальную зарплату. У многих дети. Много матерей одиночек. Многие честно работают в надежде на пенсию.

Все это на фоне обвала национальной валюты, стремительного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости¸ а также ожидаемого роста тарифов ЖКХ.

А в это время в школах, институтах, театрах, концертных и спортивных залах…

Нечто подобное происходит с других бюджетных отраслях. В частности, отменяются надбавки к окладам работников учреждений культуры, имеющих статус национальных и академических. Выплачивать их можно будет только за счет дохода от коммерческой деятельности театров и домов культуры, а доходов в нынешней ситуации ждать не приходится.

В средних школах власти планируют увеличение педагогической нагрузки учителей до 24 часов в неделю. Сокращается штат школьных психологов. Будет поэтапно повышено количество студентов на одного преподавателя в вузах III и IV уровня аккредитации с 13,5 до 18 учащихся, что ухудшит уровень и без того не блестящего образования.

Отменяются бесплатные спортивные секции и спортшколы. Спортсменам обрежут и без того нищенские стипендии и финансовое вознаграждение за победы в международных соревнованиях.

Поговаривают даже об отмене бесплатного питания в больницах, если нынешнее «питание» можно назвать таковым. Кто сталкивался с больницами — знает, о чем речь…

Общегосударственные бои местного значения

В пятницу, 4 апреля 2014 года работники социальной службы по делам семьи, детей молодежи из ряда регионов страны собрались под Кабмином на акцию протеста. «Первый блин», как обычно, вышел комом: акция оказалась не слишком организованной, и кроме соцработников столицы, были представители Западной Украины и немного из Центральных областей, а Восток и Юг протестовать поленились. Широкого резонанса тоже не вышло: СМИ на акцию внимания не обратили. По имеющейся информации, в Кабмине несколько представителей протестующих были приняты для переговоров, которые пока особых результатов не дали. Впрочем, кое какие результаты есть…

Во-первых, всплыло письмо Министерства социальной политики от 4 апреля 2014 года о том, что — оказывается! — уже существует доселе неизвестное общественности Постановление Кабмина от 25 марта, которым вносятся изменения в ранее принятые нормативные документы. Согласно постановлению, с 1 мая 2014 года прекращается выделение межбюджетных трансфертов на содержание ФСР. В переводе с «канцелярита» это значит, что госбюджет не будет выделять местным бюджетам целевые средства на содержание и оплату труда ФСР, начиная со Дня международной солидарности трудящихся, с чем оных трудящихся на социальной ниве и поздравляем. Таким образом правительство планирует сэкономить в масштабах страны аж целых 323,4 млн грн.

Но нарастающий скандал заставляет делать хорошую мину при плохой игре. Выражая озабоченность тем фактом, что социальная работа, особенно в нынешних тяжелых условиях, имеет — оказывается!—– крайне важное значение, чиновники лицемерно дают органам местного самоуправления «ценный совет»: по возможности, сохранить ФСР, финансируя их из местного бюджета. Следует сразу же отметить, что в местных бюджетах денег не хватает уже давно и катастрофически, а потому никто содержать соцработников не будет. Даже в столице глава КГГА Владимир Бондаренко заявил однозначно: Киев — в долгах, как в шелках, и если центр денег не дает, то ФСРов придется уволить. Собственно, это понимает и центр, поскольку заботливо рекомендует подчистить все остатки финансирования за январь-март 2014 года, чтобы выплатить увольняемым соцработникам выходное пособие.

Во-вторых, появилась информация, что действие указанного Постановления Кабмина якобы приостановлено на момент переговоров с представителями соцработников. Возможно, чиновники просто тянут время…

Впрочем, соцработники продолжают попытки докричаться до новой «демократической» власти: не делайте преступной глупости!.. В частности, представители западных регионов, где еще сохранились большие села и многодетные семь,и пытаются объяснить, что в условиях, когда от пьянства страдают многотысячные деревни, только соцработник является тем единственным во всей округе лицом, которое способно отследить судьбу детей в условиях тотального пьянства. И таких проблем – уйма…

*   *   *

Под видом «спасения от финансовой катастрофы» и «затягивания поясов» новая власть уничтожает социальную сферу и ставит занятых в ней граждан на грань выживания. Можно это называть еще одним геноцидом. Можно — новым голодомором. Можно придумать более мягкие определения. Но до добра это не доведет, что подтверждается недавним кровопролитием в столице, да еще с учетом московской агрессии.
 

Тэги: образование, социальная служба

Комментарии

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
После взрыва селитры в Бейруте началась революция
После взрыва селитры в Бейруте началась революция
В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте
В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте
Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США
Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США
Появилось видео, как в России гора обрушилась на людей
Появилось видео, как в России гора обрушилась на людей
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
В Луцке младенец впал в кому после прививки
В Луцке младенец впал в кому после прививки
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
fraza.com

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?